For bedrift

ÅSPRO AS har som hovedmål å få flere ut i jobb eller praksis. Dette gjør vi gjennom et tett samarbeid med ASVL, vekstbedrifter og eierkommuner.

Inkluderende Bedrift

Inkluderende Bedrift er et samarbeidsprosjekt mellom ASVL og vekstbedriftene.

Med Inkluderende Bedrift ønsker vi å:

  1. Sørge for at flere får muligheten til å komme ut i jobb eller praksis. Gjennom utstrakt samarbeid mellom Vekst- og attføringsbedrifter, NAV og arbeidsplasser i offentlig og privat sektor, skal vi hjelpe flere på veien til arbeidslivet. Vi skal finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, og anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som ønsker å gjøre en forskjell. 
  2. Øke det økonomiske samarbeidet mellom vekstbedrifter og annet næringsliv. Vi ønsker at flere bedrifter skal bruke vekstbedriftene som vare- og tjenesteleverandører. Det sikrer oppdrag og gode, relevante arbeidsoppgaver for de som deltar i arbeidsmarkedstiltak, og samtidig tar samarbeidende bedrifter samfunnsansvar ved å drive arbeidsinkludering i praksis.

Kontakt oss på post@aaspro.no  

Inkluderende Kommune

Inkluderende Kommune er et prosjekt i regi av ASVL.  Formålet med prosjektet er å skape mer samhandling mellom Vekstbedriftene og eierkommunene. 
 
Prosjektet er foreløpig i pilotfasen, og prosjektgruppen består av et utvalg daglig ledere for fem Vekstbedrifter fordelt både i forhold til størrelse og geografi, og representanter fra deres respektive lokale kommuneadministrasjoner. 
 
På denne siden vil du finne nyheter om prosjektet som sådan, og nyheter om vellykkede samarbeid mellom Vekstbedrifter og kommuner. 

For mer informasjon kontakt oss i dag!

Rekrutteringsbistand

Vi rekrutterer arbeidskraft til Follo-bedrifter

Trenger din bedrift arbeidskraft? Ligger din bedrift i Follo, kan vi kanskje hjelpe deg! Mange bedrifter bruker mye tid og penger på rekruttering og rekrutteringsbyråer. Åspro AS kan bistå din bedrift med en alternativ og en litt annerledes rekrutteringsprosess. 
 
Vi har et kompetent tverrfaglig team av jobbkonsulenter med bred og variert kompetanse. Med utdanning og erfaring innen pedagogikk, markedsføring, salg og samfunnsvitenskap, samt psykiatri, helse- og sosialfag, fysioterapi og ernæring, har vi gode forutsetninger for å matche bedrift og arbeidsoppgaver til riktig person. 

NAV en samarbeidspartner

Mange av våre arbeidssøkere har vært gjennom en personlig prosess, som gjør at de har måttet ta noen valg knyttet til sin arbeidssituasjon. De fleste av oss har hatt perioder i livet hvor ting har vært vanskelig. Det være seg personlig sykdom, sykdom i nær familie, for mye arbeid, skader, ulykker eller andre ting. Av og til er veien tilbake til jobb lang å gå, og da kan Åspro bistå personen tilbake i arbeid. 
 
NAV er per i dag Åspros største oppdragsgiver, og vi har et tett samarbeid med alle de syv NAV-kontorene i Follo-regionen. Gjennom en praksisperiode blir bedrift og kandidat kjent med hverandre og begge parter har på den måten mulighet til å se om de passer for hverandre.

Samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap

Flere og flere bedrifter er oppmerksomme på mulighetene de får ved å rekruttere ansatte gjennom Åspro. Disse bedriftene tar et viktig samfunnsansvar når de ansetter kandidater fra oss. Det er også et profileringsspørsmål og et personalpolitisk spørsmål for den enkelte bedrift. Hvordan ønsker du at din bedrift skal framstå? Hvilket samfunnsansvar tar din bedrift? 
 
Viser det seg at din bedrift ikke kan ansette kandidaten etter en praksisperiode, så har arbeidstakeren fått en god attest og kanskje også en referanse for videre jobbsøk.

Trenger din bedrift arbeidskraft? Kontakt oss på: post@aaspro.no

Tilrettelegging på arbeidsplass

Dersom du som arbeidsgiver har en person på arbeidspraksis fra Åspro som trenger tilrettelegging av arbeidsplass eller arbeidsoppgaver, kan Åspro være med på å finne løsninger. Det kan være hjelp til søknader til NAV om økonomisk bistand til personlige hjelpemidler.

Det kan være å se på andre løsninger på arbeidsstasjonen, arbeidsrutiner, utvikle enkle hjelpemidler eller spesiell opplæring. Vi bistår også med opplæring av arbeidsoppgaver, opplæring i sosiale ferdigheter eller arbeidslivsregler generelt. 
 
Åspro kan også utføre denne tjenesten for arbeidsgiverens egne ansatte. Det vil si ansatte som ikke er på tiltak via Åspro, men da mot en forhåndsavtalt timepris. 

Ikon - telefon

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss vedrørende vårt tiltak eller våre tjenester. Våre hyggelige medarbeidere står klare for å ta imot din henvendelse.

Kontakt oss i dag!