Generell prisvekst

På grunn av den generelle prisvekst i 2021 har Åspro valgt å øke sine priser med 5% fra og med januar 2022.

0