paller med varer på lager

Prisjustering på merkestikker

Nødvendig prisjustering på merkestikker fra og med 1. september 2021.

Den store etterspørselen etter trelast i kombinasjon med råvaremangel i Norge og store deler av Europa, gjør at Åspro har hatt store problemer med å skaffe billige materialer til vår egenproduksjon av merkestikker og engangspaller. Ved siste innkjøp av materialer til merkestikker hadde vi en prisoppgang på trevirket på over 60%

Vi ser oss derfor nødt til å foreta en tilsvarende prisjustering på merkestikker fra og med 1. september 2021.

Prisene fra 1. september kan du se nederst i innlegget.

Da vi har et relativt stort lager med pallematerialer, vil vi ikke justere prisene på engangspaller nå, men det er grunn til å tro at vi vil bli nødt til å foreta en tilsvarende prisjustering også for disse produktene når vi må kjøpe inn nye produksjonsmaterialer.

Fremover vil vi justere prisen opp eller ned på våre egenprodukter i takt med de innkjøpsprisene vi oppnår overfor våre materialleverandører.

Alle øvrige priser på vår produksjon vil fra og med 1. januar 2022 økes tilsvarende den årlige Konsumprisindeks (KPI) fra Statistisk sentralbyrå. Pr. dato antas denne å bli ca. 5,0%

0