Vår strategi

STRATEGIPLAN 2018-2022

Visjon
Åspro: et naturlig valg for utvikling og avklaring av dine muligheter

Hovedmål

Grunnverdier
Gjennom våre verdier –  målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid