Vår strategi

STRATEGIPLAN 2018-2022

Visjon
Åspro: et naturlig valg for utvikling og avklaring av dine muligheter

Hovedmål

  • Vårt hovedmål er å utvikle mennesker.
  • Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker med ulike arbeidshinder en mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv
  • Vår filosofi er at veien tilbake til arbeidslivet i størst mulig grad bør skje i reelle arbeidsmiljø.
  • Gjennom vår tjenesteproduksjon har vi gjort bedriften til et naturlig valg for våre samarbeidsparter både innen attføringstjenester og vareproduksjon

Grunnverdier
Gjennom våre verdier –  målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid

image_print
ÅSPRO AS|Besøksadresse: Myrveien 14, 1430 Ås|Postadresse: Postboks 233, 1431 Ås|Phone Icon64 94 11 76|Email IconE-post: post@aaspro.no|Orgnr: 959908036 image_print