Historie

Åspro ble etablert i 1987 og har sin opprinnelse i HVPU-reformen – Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Ansvarsreformen innebar blant annet nedleggelse av sentrale institusjoner og overføring av ansvaret for bo- og arbeidstilbud til personer med psykisk utviklingshemming fra fylkeskommunene til kommunene.

Som en del av Ås kommunes arbeid for å imøtekomme ansvarsreformens krav til normalisering, der alle psykisk utviklingshemmede skulle ha egnet bolig, arbeid og et fritidstilbud i hjemstedskommunen, ble det etablert et Arbeidssenter med tilbud om tilrettelagt arbeid, lokalisert til Myrveien 14. Den første delen av bygningsmassen i Myrveien ble tatt i bruk i 1987, da som Ås arbeidssenter. Ved oppstarten ble det gitt et tilbud til 16 arbeidstakere med psykisk utviklingshemming. Dette antallet ble i løpet av et par år økt til 25 tilrettelagte arbeidsplasser. Ved overgangen i 1991 fra HVPU-plasser til Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i skjermet sektor, ble virksomheten godkjent for inntil 32 tiltaksplasser fra Aetat.

Fra oppstarten i 1987 har virksomheten hatt som mål at arbeidsoppgavene skal være oppdragsbasert etter næringslivets og våre kunders behov, men med tilstrekkelig tilrettelegging til at våre arbeidstakere kan utføre oppdragene så nært opp til en ordinær arbeidsprosess som mulig.

Åspro har vært i en kontinuerlig utvikling siden oppstarten. Fra å være et Arbeidssenter, etablert som et samarbeid mellom Ås kommune og Akershus fylkeskommune, gikk vi over til å være et et Produksjonsverksted, som var et samarbeid mellom Ås kommune og Aetat. I 1991 ble Åspro omdannet til et aksjeselskap. Ås kommune eier 90 % og den humanitære organisasjonen Kiwanis eier 10 %. I dag er NAV vår største oppdragsgiver.

I 2005 gjennomgikk Åspro AS en større organisasjonsendring. Virksomheten ble tildelt arbeidsmarkedstiltakene Arbeid med bistand, med to tilretteleggere og 24 deltakerplasser, og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet med 10 deltakerplasser. Dette kom i tillegg til de 32 tilrettelagte arbeidsplassene i Varig tilrettelagt arbeid. Den neste store milepælen i driften av Åspro AS kom i 2009. Etter forespørsel fra NAV inngikk vi et samarbeid med Sand gård, i Enebakk kommune, om driften av sju tiltaksplasser innen Grønt arbeid. På samme tidspunkt økte antallet deltakerplasser innen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet med tre. Fra 2009 til i dag har antallet deltakerplasser ved Åspro vært uendret. I dag gir vi et løpende tilbud til inntil 76 personer på våre godkjente deltakerplasser.

image_print
ÅSPRO AS|Besøksadresse: Myrveien 14, 1430 Ås|Postadresse: Postboks 233, 1431 Ås|Phone Icon64 94 11 76|Email IconE-post: post@aaspro.no|Orgnr: 959908036 image_print