Tilrettelegging på arbeidsplass

Dersom du som arbeidsgiver har en person på arbeidspraksis fra Åspro som trenger tilrettelegging av arbeidsplass eller arbeidsoppgaver, kan Åspro være med på å finne løsninger. Det kan være hjelp til søknader til NAV om økonomisk bistand til personlige hjelpemidler.

Det kan være å se på andre løsninger på arbeidsstasjonen, arbeidsrutiner, utvikle enkle hjelpemidler eller spesiell opplæring. Vi bistår også med opplæring av arbeidsoppgaver, opplæring i sosiale ferdigheter eller arbeidslivsregler generelt.

Åspro kan også utføre denne tjenesten for arbeidsgivere s egne ansatte. Det vil si ansatte som ikke er på tiltak via Åspro, men da mot en forhåndsavtalt timepris.

Kontakt oss på post@aaspro.no eller direkte med leder for marked og produksjon Mats Halvorsen på epost: mats@aaspro.no

image_print