Rekrutteringsbistand

Vi rekrutterer arbeidskraft til Follo-bedrifter
Trenger din bedrift arbeidskraft? Ligger din bedrift i Follo, kan vi kanskje hjelpe deg! Mange bedrifter bruker mye tid og penger på rekruttering og rekrutteringsbyråer. Åspro AS kan bistå din bedrift med en alternativ og en litt annerledes rekrutteringsprosess.

Vi har et kompetent tverrfaglig team av jobbkonsulenter med bred og variert kompetanse. Med utdanning og erfaring innen pedagogikk, markedsføring, salg og samfunnsvitenskap, samt psykiatri, helse- og sosialfag, fysioterapi og ernæring, har vi gode forutsetninger for å matche bedrift og arbeidsoppgaver til riktig person.

NAV en samarbeidspartner
Mange av våre arbeidssøkere har vært gjennom en personlig prosess, som gjør at de har måttet ta noen valg knyttet til sin arbeidssituasjon. De fleste av oss har hatt perioder i livet hvor ting har vært vanskelig. Det være seg personlig sykdom, sykdom i nær familie, for mye arbeid, skader, ulykker eller andre ting. Av og til er veien tilbake til jobb lang å gå, og da kan Åspro bistå personen tilbake i arbeid.

NAV er per i dag Åspros største oppdragsgiver, og vi har et tett samarbeid med alle de syv NAV-kontorene i Follo-regionen. Gjennom en praksisperiode blir bedrift og kandidat kjent med hverandre og begge parter har på den måten mulighet til å se om de passer for hverandre.

Samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap
Flere og flere bedrifter er oppmerksomme på mulighetene de får ved å rekruttere ansatte gjennom Åspro. Disse bedriftene tar et viktig samfunnsansvar når de ansetter kandidater fra oss. Det er også et profileringsspørsmål og et personalpolitisk spørsmål for den enkelte bedrift. Hvordan ønsker du at din bedrift skal framstå? Hvilket samfunnsansvar tar din bedrift?

Viser det seg at din bedrift ikke kan ansette kandidaten etter en praksisperiode, så har arbeidstakeren fått en god attest og kanskje også en referanse for videre jobbsøk.

Trenger din bedrift arbeidskraft?
Kontakt oss på post@aaspro.no eller direkte med leder for marked og produksjon Mats Halvorsen på epost: mats@aaspro.no

image_print