Inkluderende Bedrift

Inkluderende Bedrift

Inkluderende Bedrift er et samarbeids prosjekt mellom ASVL og vekstbedriftene.

Med Inkluderende Bedrift ønsker vi å:

1. Sørge for at flere får muligheten til å komme ut i jobb eller praksis. Gjennom utstrakt samarbeid mellom Vekst- og attføringsbedrifter, NAV og arbeidsplasser i offentlig og privat sektor, skal vi hjelpe flere på veien til arbeidslivet. Vi skal finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, og anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som ønsker å gjøre en forskjell.

2. Øke det økonomiske samarbeidet mellom vekstbedrifter og annet næringsliv. Vi ønsker at flere bedrifter skal bruke vekstbedriftene som vare- og tjenesteleverandører. Det sikrer oppdrag og gode, relevante arbeidsoppgaver for de som deltar i arbeidsmarkedstiltak, og samtidig tar samarbeidende bedrifter samfunnsansvar ved å drive arbeidsinkludering i praksis.

Kontakt oss på post@aaspro.no eller direkte med leder for marked og produksjon Mats Halvorsen på epost: mats@aaspro.no

image_print