VTA - Varig tilrettelagt arbeid

varig-tilrettelagt

Åspro AS har 32 plasser i varig tilrettelagt arbeid. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) innebærer at vi tilpasser et arbeid etter dine behov og utfordringer. Vi hjelper deg til å mestre ulike arbeidsoppgaver ved å lage enkle hjelpemidler, forenkle eller splitte opp arbeidsoppgaver, eller gi deg variasjon slik at du mestrer å være i jobb. Noen trenger oppgaver der de er mye i bevegelse, mens andre har bruk for å sitte mer.  Noen har også kortere arbeidsdag eller begynner senere på dagen, mens andre jobber full dag og full uke.

Alle som begynner i VTA har en prøvetid på seks måneder og i den perioden finner du ut hva du trives med og hvilken arbeidstid som passer best for deg. Du kan få fast jobb i VTA dersom du klarer å jobbe minst halv tid og i en gruppe med fem ansatte og en arbeidsleder.

Hva gjør vi?
Åspro har mange forskjellige arbeidsoppgaver rundt pakking og montering. Det kan være produkter som skal ut av emballasje, ha på etikett og pakkes ned igjen. Vi pakker for eksempel el-materiell, diverse matvareprodukter og kremer. Flere dager i uken pakker og kjører vi ut frukt til faste kunder i Follo, og vi har fast postombæring for et firma.  På snekkeravdelingen lager vi paller og merkestikker til bygg og anlegg. I tillegg har vi intern kantine der arbeidsoppgavene er å lage lunsj til de ansatte.

Hvem kan jobbe her?
Du kan få jobb i Åspro VTA dersom du har en uføretrygd eller får innvilget denne i nær framtid. Du må også ha behov for tilrettelagt arbeid, og du må ha lyst til å jobbe. Du må klare å jobbe minst 50 % etter prøvetiden på seks måneder, og du må klare å jobbe selvstendig eller i en arbeidsgruppe med en arbeidsleder.

Lønn?
Åspro betaler en liten timelønn i tillegg til din uføretrygd.

Hvordan søke?
Du må ta kontakt med din saksbehandler på NAV og det er NAV som søker deg inn til oss. Du kan gjerne komme på besøk eller kontakte oss på mail for mer informasjon post@aaspro.no

image_print