Lærekandidat

larerkandidat01

Vil du være lærekandidat ved Åspro?
En plass som lærekandidat er en mulighet for deg som trenger tilrettelagt opplæring etter videregående for å få kompetanse innen et fagfelt. Vi samarbeider med de videregående skolene i Akershus slik at elever som har krav på mer opplæring eller tilrettelagt opplæring, kan søke et lærekandidat-løp gjennom Opplæringskontoret for lærekandidater i Akershus (OLIA) og vår bedrift Åspro.

Fagene vi har pr. i dag er:

  • butikkfaget/Jobbfrukt
  • barne- og ungdomsarbeider
  • kantine/catering
  • sykkelreparatør/service
  • naturbruk

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år, der et toårs løp er mest brukt. Som lærekandidat har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, muligheter for ekstern hospitering, veiledning og oppfølging av faglig leder og veileder.

I faget du velger følger du en individuell lærekandidat plan (ILKP). Du jobber med aktuelle mål innen faget, tilpasset dine muligheter for læring og måloppnåelse.

Vi er tilknyttet opplæringskontoret OLIA – les mer på www.olia.as (under utarbeidelse).

Er du interessert i å søke deg inn som lærekandidat? Kontakt oss på Åspro for videre henvisninger og hjelp. Vår kontaktperson er Thorvald Salte. Du treffer ham på e-post thorvald@aaspro.no eller på mobil 917 84 705.

image_print