Sand gård

sand-gard

Grønt arbeid, er et arbeidsmarkedstiltak under Arbeidsforbredende trening (AFT). Tiltaket er for personer med psykiske helseutfordringer, og tar utgangspunkt i gården som en ressurs. Sand gård ligger i Enebakk kommune, og er underleverandør til Åspro AS, som er tiltaksarrangør.

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakernes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte behov.

Grønt arbeid på Sand Gård ved Åspro er primært et tilbud for innbyggere i Follo-regionen.

Alle oppgaver som tilbys på Sand gård skal oppleves meningsfylte, samtidig som at arbeidssituasjonen må kunne tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov og funksjonsevne.

Sand gård tilbyr disse arbeidsoppgavene:

 • Stell av dyr (sauer, ender, høner og katter).
 • Arbeid på jorda (våronn, gras, skuronn, osv).
 • Arbeid i skogen (stell av ungskog, tynning og vedlikehold av skogsveier). Her er det mulighet for sertifisering i bruk av motorsag.
 • Vedproduksjon.
 • Arbeid med beiter (oppsetting og vedlikehold av gjerder og rydde for å hindre gjengroing).
 • Hagearbeid (arbeid med blomster og bed, gressklipping og drivhus).
 • Vaktmesterarbeid ved gårdens aktivitetsarena ved Øyeren (båter, kanoer, brygger, lavvoer og lek/spillplasser).
 • Gårdsverksted for vedlikehold og reparasjon av gårdens forskjellige utstyr og maskiner.
 • Delta i tilrettelegging av gårdens alternative skoletilbud (delta sammen med elever i konkrete prosjekter, utstyr, materiale og sette garn).
 • Forberedelser til måltider.
 • Garnfiske og stangfiske på Øyeren.
 • Vannsportaktiviteter (vannski, ring/tube, knebrett).
 • Fysisk trening i eget aktivitets- og treningsrom.
 • Diverse hobbyaktiviteter innen sløyd og håndarbeid.
 • Rengjøring; støvsuging og lignende (sette i stand til andre aktiviteter).
 • Snømåking.
 • Delta i tilrettelagt gårdsturisme/utleietilbud. Klargjøring av lokale, områder og utstyr som skal benyttes til utleie.

Hvordan søker du?
NAV er vår oppdragsgiver. Kontakt din saksbehandler ved ditt lokale NAV kontor. Du og din saksbehandler vurderer sammen om tiltaket Grønt arbeid kan være noe for deg. Det er du og din saksbehandler som søker deg inn til Grønt arbeid, på Sand gård.

 Christin Retvedt Faglig leder AFT/GA  488 90 986 christin@aaspro.no
Heidi Skullerud Veileder GA, avd. Sand gård  906 21 770  post@sandgaard.no
 Øistein Skullerud  Veileder GA, avd. Sand gård 906 77 913  post@sandgaard.no
image_print