Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

skjermet-virksomhet

Hva nå?
Hvis du har vært borte fra arbeidslivet en periode, kan det virke utfordrende å skulle begynne å jobbe igjen. Det kan være mange ulike grunner til at arbeidsevnen din ikke er som før.

Hva skal til for at du skal begynne å jobbe igjen? Hva vil du? Hva kan du? Hos våre veiledere får du bistand til å kartlegge din restarbeidsevne, dine ressurser og interesser.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er primært et tilbud for innbyggere i Folloregionen, i Akershus fylke. Du kan få arbeidspraksis i en ordinær bedrift. Det er også muligheter for at du kan ha arbeidspraksis ved Åspro for en periode.

Målet er at du skal komme ut i arbeid eller beholde ditt nåværende arbeid, kanskje ved hjelp av noe tilrettelegging.

Du kan delta

 • hvis du mottar en stønad fra NAV
 • inntil ett år, med mulighet for forlengelse
 • med samtykke fra deg (deltagelse er frivillig).

Vårt team
Når du kommer til oss får du din egen veileder. Vi tror på et tverrfaglig samarbeid og har et team med bred formidlings- og attføringsfaglig kompetanse. Med utdanning og erfaring innen pedagogikk, markedsføring, salg og samfunnsvitenskap, samt psykiatri, helse- og sosialfag, fysioterapi og ernæring, har vi gode forutsetninger for å bistå deg på veien ut mot arbeid.

Vår filosofi
Hver enkelt av oss har sin unike historie. Vi mener derfor at du må finne din egen vei for å komme ut i arbeid. Vi tror på individuell oppfølging, hvor du er med på å bestemme ditt eget løp.

Vi tilbyr deg

 • kartlegging av ressurser, ønsker og eventuelt behov for kompetanseheving, på veien mot arbeid
 • tett oppfølging av din egen veileder
 • tilrettelegging på arbeidsplass
 • arbeidspraksis i ordinær bedrift (du har også mulighet for arbeidspraksis ved Åspro)
 • fysisk aktivitet tilpasset deg og din helse
 • opplæring innen helse, ergonomi og fysisk aktivitet
 • grunnleggende dataopplæring
 • CV- og søknadsskriving og intervjutrening
 • mestringskurset «Klart jeg kan»
 • kostholdkurset «Kost så det holder»
 • økonomikurset SMART

Hvordan søker du?
NAV er vår oppdragsgiver. Kontakt din saksbehandler ved ditt lokale NAV kontor. Du og din saksbehandler vurderer sammen om tiltaket APS kan være noe for deg. Det er du og din saksbehandler som søker deg inn til APS.

 Christin Retvedt Faglig leder APS/GA  488 90 986 christin@aaspro.no
 Even Svantesvoll  Veileder APS  483 83 210  even@aaspro.no
 Hilde Nilssen  Veileder APS 417 64 110  hilde@aaspro.no
image_print