Arbeid med bistand

arbeid-med-bistand

I forbindelse med Arbeidsdirektoratets varslede endringer av arbeidsmarkedspolitikken ble flere av NAV sine Arbeidsmarkedstiltak, herunder tiltaket Arbeid med bistand lagt ut på anbud våren 2015. Tiltakene byttet også navn i denne prosessen og Arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand ble lagt inn under det nye Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging
Da anbudsrundene var gjennomført viste det seg dessverre at NAV hadde valgt andre leverandører til disse tiltakene enn de tidligere leverandørene innen Arbeidsmarkedsbransjen.
Åspro avsluttet derfor arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand fra og med 8. februar 2016.

image_print