Calender Image   20. aug - 2019

Nye verktøy og samarbeidspartnere i Arbeidsforberedende Trening (AFT)

Inkluderende Bedrift

Sommeren 2017 tok Åspro i bruk Inkluderende bedrift verktøyet som er lansert av ASVL. To år senere ser vi at flere av bedriftene vi har inngått et samarbeid med har resultert i ansettelser.

Faglig leder ved Åspro AFT Christin Retvedt har mange års erfaring fra veiledningsarbeid, og har vært leder for arbeidsrettede tiltak hos Åspro i 14 år. Fra å ha ledet arbeidet med AB og APS tidligere, ser hun at vi har blitt enda mer rettet mot arbeid med det nye AFT tiltaket, og er fornøyd med fremgangen.

«Vi holder oss alltid oppdatert på det som rører seg i bransjen, og Inkluderende Bedrift konseptet er ett av de nyere verktøyene vi har tatt i bruk for å styrke samarbeidet med næringslivet. Det kan gi enda flere muligheten til å delta i arbeidslivet.»

Det overordnede målet for AFT tiltaket er at minimum 50% av alle deltakere skal ut i arbeid eller utdanning. Første kvartal i 2019 formidlet Åspro AFT 57% av deltakerne til arbeid og utdanning. For å fortsette den positive utviklingen er vi avhengig av gode samarbeidspartnere.

Even Svantesvoll har utdanning i sosialpsykologi, og begynte som veileder AFT i Åspro i 2016. Han er positivt overrasket over responsen fra det lokale næringslivet. «Mange har et ønske om å bidra. I år har vi valgt å trekke frem to bedrifter som har vært spesielt gode samarbeidspartnere.»

Europris Prinsdal

På Europris Prinsdal trives Joachim Rødland Kristiansen godt og skryter av arbeidsmiljøet: «Jeg begynte i praksis her og har jobbet både ute i butikken og i kassen. Vi er en fin gjeng her i butikken, og tross at det ofte er travelt, har vi tid til litt spøk og moro også innimellom

Hedayat Sediqi som er daglig leder på Europris Prinsdal ønsket Joachim velkommen som ny medarbeider i sommer. «Det er dette inkluderingsdugnaden handler om.  Vi er glade for å ha Joachim med på laget, og her vil han ha muligheten til å utvikle seg videre.»

Joachim får en varig tilrettelagt arbeidsplass i ordinær bedrift (VTO) som er en samarbeidsavtale mellom NAV og Europris Prinsdal.  Det gir han muligheten til å opparbeide seg erfaring fra det ordinære arbeidslivet samtidig som det er mulig å tilrettelegge ved behov.

Kvik Ski

Hilde Nilssen har lang erfaring fra både APS og AFT-tiltaket og trekker frem Kvik Ski som et eksempel på godt samarbeid med næringslivet i Follo-regionen.

«Vi har hatt et veldig fint samarbeid med Kvik Ski de siste årene. Flere av våre deltakere har prøvd seg i arbeidspraksis. Det vi ser etter hos våre samarbeidspartnere er muligheten til å gi oss de svar vi trenger for at våre deltakere skal få en god prosess ut mot arbeid. For noen handler det om å få avklart forholdet mellom helse og arbeid. Samarbeidet med Kvik har ført til èn fast ansettelse, og vi håper det kan bli flere i fremtiden.»

Bodil Dahl, som har vært ansatt i Åspro i snart to år kommer fra en bakgrunn innen markedsføring og ledelse. Hun har bidratt til både fornyelse og effektivisering av Åspros strategier ut mot næringslivet.

«Det er viktig for oss å være en synlig aktør opp mot næringslivet. Vi har kontakter i mange ulike bransjer, og har hele tiden fokus på å koble våre deltakeres ressurser opp mot de behovene som finnes i markedet. Noen av våre deltakere kommer inn i tiltaket etter en lengre periode utenfor arbeidslivet. Det kan påvirke troen på hva man kan få til. For oss handler det om å se muligheter, tross at det også kan være begrensninger en må ta hensyn til. Har man arbeidet innen samme sektor i 20 år har man gjerne en sterk yrkesidentitet. Det kan være tungt å erkjenne at det ikke lenger er mulig å fortsette med den hverdagen man er vant til, både i forhold til kollegaer og den spisskompetansen en har opparbeidet seg. Det er her vi som veiledere bidrar til at våre deltakere kan finne nye muligheter. Da er arbeidsgivere som Kvik Ski godt å ha. Her vet vi at våre deltakere blir møtt med en inkluderende holdning og at arbeidsgiver ser de ressursene våre deltakere har, tross at man kanskje har hull i CVen

Ramiz Razzak er butikksjef i Kvik Ski og har vært en flott samarbeidspartner for oss i Åspro siden 2017. I vår ble Razzak intervjuet av ASVL i forbindelse med Inkluderende bedrift avtalen Åspro og Kvik Ski har inngått, og uttalte i den sammenheng;

«Mange som havner utenfor arbeidslivet får dessverre ikke muligheten til å bevise hva de er gode for. Vi ser at mennesker som får sjansen, raskt finner ut at de får til mye mer enn de trodde. Det å legge til rette for at flere lykkes er utrolig givende»

Bodil Dahl understreker også viktigheten av god kommunikasjon med arbeidsgivere;

«Det handler også om å ha en tydelig og god kommunikasjon. Vi trenger ærlige tilbakemeldinger for å bidra til at våre deltakere har en mest mulig effektiv prosess ut mot arbeid. Dersom en arbeidsgiver ser at det er utfordringer som gjør at det er lite realistisk med en fast ansettelse må dette komme på banen så fort som mulig. Vi blir hele tiden evaluert av vår oppdragsgiver NAV på om vi leverer de resultatene og den kvaliteten de forventer i AFT-tiltaket.»

Mona Nordby er ny i Åspro i år og er utdannet ergoterapeut. Gjennom sin erfaring bidrar hun til at vi har blitt enda bedre på å se muligheter for våre deltakere – blant annet gjennom bedre tilrettelegging og flere hjelpemidler.

«Ofte har våre deltakere en lang vei å gå fra de begynner i tiltaket til vi finner den riktige arbeidsgiveren. Vi jobber med alt fra de helt grunnleggende tingene, som å ringe å vekke folk om morgenen, til å tilby kurs innen økonomi, helse, arbeidsmestring og CV. Vi er med hele veien frem til ansettelsen og veileder deltakere på strategier opp mot jobbsøknader og jobbintervjuer. Innledningsvis har vi fokus på å avklare ønsker og interesser. For noen deltakere er det fint å kunne starte internt og få på plass de grunnleggende tingene. Innen tre måneder har vi tatt kontakt med en ekstern arbeidsgiver og har fått mer oversikt over hvordan veien mot arbeid kan se ut.»

«Vi har en krevende hverdag, og når det ikke går slik vi håper for våre deltakere er vi med på nedturene. Men et AFT-tiltak er en individuelt tilpasset prosess, og det er helt nødvendig å prøve ting vi ikke er helt sikre på for å få de svarene vi trenger. Det danner grunnlaget for at vi i neste omgang kan forsøke en annen vei. Da er det utrolig fint at vi også får vært med på oppturene.»