Calender Image   22. mar - 2019

Prisøkning fra og med 1. juli 2019

På grunn av prisøkning hos våre leverandører av trevirke, tusj og merkespray, ser vi oss nødt til å foreta en tilsvarende økning av våre priser på merkestikk og engangspaller, tusj og merkespray med 10% fra og med 1. juli 2019

Vi justerer også våre transportpriser, som har stått uforandret de siste årene fra samme tidspunkt.

Fra og med 1. juli 2019 vil våre nye transportpriser være:

Innen Ås kommune – kr 250,- pr oppdrag

Til Oslo grense (utenfor bomringen), Ski, Oppegård og Vestby – kr 300,- pr oppdrag

Til og med Sandvika, Moss og Lillestrøm – kr 550,- pr oppdrag

All transport utenfor en avstand på 45 km – kr 12,5 pr km