Calender Image   1. des - 2017

Arbeidsinkludering – en viktig del av hverdagen!

Arbeidsinkludering – en viktig del av hverdagen!

I «Arbeid og Velferd 2017-3» som omtaler utviklingen på arbeidsmarkedet, beskrives det at yrkesdeltakelsen har falt de siste fem kvartaler. Videre beskrives det en økning i antall ledige stillinger i både NAV og SSB sine statistikker. Samtidig skisseres det en prognose der antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak forventes å gå ned både i 2018 og 2019. Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør i NAV, beskriver i NAVs fattigdomsrapport for 2017 at «Det viktigste vi kan gjøre for å hindre lavinntekt er å hjelpe folk ut i jobb. Arbeidsrettede tjenester og tiltak for grupper som er mest utsatt for lavinntekt er det mest effektive vi har for å redusere omfanget av lavinntekt og fattigdom. Tiltakene må tilpasses deltakernes individuelle behov, og det er viktig å styrke kvaliteten på tiltaksplassene».

Hvordan kan vi i Åspro bidra til å få flere personer i våre tiltak ut i det ordinære arbeidsmarkedet og styrke kvaliteten på våre tiltak slik Åsholt etterlyser?

En stor ressurs i denne sammenheng er vår kontakt med det lokale næringslivet. Våren 2017 fikk vi forespørsel av DHL om å gjennomføre et større pakkeoppdrag i september og oktober. Vi utførte det samme oppdraget i 2016, men da i mindre skala. For å klare et oppdrag i denne størrelsesordenen hadde vi behov for assistanse. Dette var en gyllen anledning for å få med oss Hobøl ASVO på laget og inngå et samarbeid om å utføre pakkeoppdraget i DHL sine lokaler i Vestby. Mange av våre deltakere var spent på hvordan det vill bli å jobbe sammen med en helt ny gjeng. Men den skepsisen som var å spore innledningsvis ble fort erstattet med entusiasme både for arbeidsoppgavene og for samarbeidet med våre kollegaer fra Hobøl ASVO. Hverdagen på DHL var preget av felleskap og trivsel, og nye vennskap ble knyttet. Oppdraget kulminerte i en felles utvidet lunsj på Åspro der alle deltakere i både Hobøl ASVO og Åspro koste seg med hjemmelaget Pizza fra vår egen kantine. Daglig leder, Hilde Elvestad fra Hobøl hadde med flott marsipankake til kaffen og benyttet anledningen til å invitere deltakerne fra Åspro til en felles sommerfest på Hobøl til sommeren.

Et nært samarbeid med bedrifter som DHL som er opptatt av sosialt entreprenørskap, er helt nødvendig for å lage nye veier inn i arbeidsmarkedet for våre deltakere. For å lykkes med å skape et mer inkluderende arbeidsliv i et marked som stiller stadig større krav til spesialistkompetanse er en av nøklene nettopp slike samarbeidsavtaler der bedrifter som Åspro og Hobøl ASVO får vist hvilke ressurser som ligger ubenyttet hos mange av de menneskene vi møter som tiltaksarrangør. Gjennom matching av deltakere med riktige arbeidsoppgaver og nødvendig tilrettelegging kan mange som i dag står utenfor arbeidsmarkedet få tatt i bruk sine ressurser. I tiden fremover vil vi i Åspro ha fokus på å styrke det eksisterende samarbeidet med næringslivet gjennom konseptet Inkluderende Bedrift.

Inkluderende bedrift er et samarbeidsprosjekt i regi av ASVL – Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter. Samarbeidet inneholder en intensjon om å gi arbeidssøkere som står utenfor arbeidslivet, og som er deltagere ved Vekstbedriften en mulighet til arbeidslivsavklaring, kvalifisering og/ eller ansettelse gjennom praksis.