Calender Image   5. sep - 2017

Åspro – et naturlig valg

Som arbeidsmarkedsbedrift er vårt mål å finne veien ut i arbeidslivet sammen med våre deltakere. For å lykkes med dette er vår filosofi at veien ut i arbeid må skje i reelle arbeidsmiljø. Derfor samarbeider vi med en rekke aktører i arbeidsmarkedet om å utføre oppdrag både internt og eksternt, for å gi våre deltakere trening i de oppgaver markedet til enhver tid etterspør. På denne måten henger vi ikke bare med i arbeidsmarkedets utvikling – vi er en del av det.

Sommeren 2016 inngikk Åspro et samarbeid med NMBU og Ås kommune om å drifte prosjektet Bygdebike. I tråd med sykkelprosjekter i større byer som Drammen, Oslo og Trondheim er det stor entusiasme i Åspro for å være bidragsyter i et grønt og fremtidsrettet prosjekt som dette, som kan være til glede for hele lokalsamfunnet i Ås.

I sommer skal vi i samarbeid med Follo Ren være med på prosjektet «Oppstart ny renovasjonsløsning». Follo Ren begynner med kildesortering av matavfall i september og Åspro skal lage oppstartspakkene med matavfallsposer og en brosjyre som skal deles ut til husstandene i Follo. Vi skal til sammen lage 42 000 pakker med matavfallsposer. Som et ledd i å oppdatere og rasjonalisering av vår produksjon har vi gått til innkjøp av ny sveise/krympemaskin med stor kapasitet, dette gjør at vi kan ta på oss slike oppdrag som her etterspørres. Det gode samarbeidet med Follo Ren blir også omtalt i «Ressurs» – Follo Ren sitt eget magasin – som kommer til Follo regionens husstander siste uken i August 2017.

Høstens største oppdrag blir i år «Øl-kalenderen». Her skal vi lage til 9 500 pakker med 24 typer øl som enhver øl-entusiast kan glede seg til å koble av med i julestria. Oppdraget løses ved at våre veiledere får med seg en ivrig arbeidsgruppe til DHL sine lokaler i Vestby. Dette er i tråd med vår filosofi om å tilby arbeidstrening i reelle arbeidsmiljøer.

Gode samarbeidspartnere bidrar ikke bare til å skape gode arbeidsoppgaver internt, men skaper også muligheter for at våre deltakere kan ta steget ut i det ordinære arbeidsmarkedet. For mange innebærer dette en arbeidspraksis der deltaker får mulighet til å prøve seg hos en arbeidsgiver en avtalt periode. Dersom begge parter er fornøyd med samarbeidet kan deltaker få tilbud om fast ansettelse. «Det er mange bedrifter i Follo regionen som har fokus på å bidra til å skape et inkluderende arbeidsmarked og som tar samfunnsansvar» sier daglig leder ved Åspro, Thorvald Salte.

I Sommer har Åspro tatt i bruk Inkluderende Bedrift konseptet som er lansert av ASVL. Dette er et utstrakt samarbeid mellom Vekst-og Attføringsbedrifter, NAV og arbeidsplasser i offentlig og privat sektor med målsetning om å hjelpe flere på veien til arbeidslivet. Vi skal finne flere gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, og anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som ønsker å gjøre en forskjell.

En av våre samarbeidspartnere i Ås – Bryggeland Norge AS – har inngått samarbeid med Åspro om å være Inkluderende Bedrift.  En deltaker ved Åspro har vært i arbeidspraksis hos Bryggeland og har nå fått fast ansettelse. «Samarbeidet med Åspro har fungert bra. Vi er godt fornøyd med arbeidet praksiskandidaten utfører og det var derfor naturlig å ansette vedkommende.» sier Christian Gulbrandsen, daglig leder ved Bryggeland Norge AS.