Nye verktøy og samarbeidspartnere i Arbeidsforberedende Trening (AFT)

Inkluderende Bedrift Sommeren 2017 tok Åspro i bruk Inkluderende bedrift verktøyet som er lansert av ASVL. To år senere ser vi at flere av bedriftene vi har inngått et samarbeid med har resultert i ansettelser. Faglig leder ved Åspro AFT Christin Retvedt har mange års erfaring fra veiledningsarbeid, og har vært leder for arbeidsrettede tiltak hos Åspro i 14 år. Fra å ha ledet arbeidet med AB og APS tidligere, ser hun at vi har blitt enda mer rettet m...

Les mer

Prisøkning fra og med 1. juli 2019

På grunn av prisøkning hos våre leverandører av trevirke, tusj og merkespray, ser vi oss nødt til å foreta en tilsvarende økning av våre priser på merkestikk og engangspaller, tusj og merkespray med 10% fra og med 1. juli 2019 Vi justerer også våre transportpriser, som har stått uforandret de siste årene fra samme tidspunkt. Fra og med 1. juli 2019 vil våre nye transportpriser være: Innen Ås kommune – kr 250,- pr oppdrag Til Oslo grense (utenfor bomringen)...

Les mer