Prisøkning fra og med 1. juli 2019

På grunn av prisøkning hos våre leverandører av trevirke, tusj og merkespray, ser vi oss nødt til å foreta en tilsvarende økning av våre priser på merkestikk og engangspaller, tusj og merkespray med 10% fra og med 1. juli 2019 Vi justerer også våre transportpriser, som har stått uforandret de siste årene fra samme tidspunkt. Fra og med 1. juli 2019 vil våre nye transportpriser være: Innen Ås kommune – kr 250,- pr oppdrag Til Oslo grense...

Les mer

ASVL lanserer iPraksis

-Vi har lenge vært klar over at det er et stort behov for et slikt verktøy i bransjen, sier Rune Kvarme, seniorrådgiver i ASVL. Sammen med metodikken i Inkluderende Bedrift, vil praksisverktøyet iPraksis gjøre det mulig for veiledere i ASVL-bedrifter å dele informasjon om ledige praksisplasser, slik at plasser ikke står ledige mens tiltaksdeltakere venter i kø. -Vi i Åspro kommer til å bruke iPraksis, og vi oppfordrer alle andre i bransjen til å gjøre det samme. Det h...

Les mer